Pilot “Versnelling woningbouw”

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft ingestemd met een pilotvoorstel van de Interegion Groep om een versnelling aan te brengen in de woning bouw voor Bolsward en Workum. Namens de gemeente voert de Interegion Groep de regie in de consultatie van de inwoners over de woonwensen voor de komende jaren en coördineren wij het vormen van consortia voor de realisatie van woningen. Met de pilot start de gemeente een unieke regierol om te komen tot wenselijke woningbouw. Bekijk ook de video van omroep Súdwest.

Wij denken graag met u mee

Call to action vraag aan de klant?