2015

Interegion groep heeft van Timpaan de opdracht om op een viertal locaties als gedelegeerd ontwikkelaar en planadviseur op te treden.

Interegion Groep voert de omgevingsmanagement en het procesmanagement voor de uitwerking van de Dorpsvisie van Vinkeveen.
Plan omvat 13 hectare woningbouw, nieuw (recreatief) centrum met dorpshaven, nieuwe dorpsontsluiting en het creëren van nieuwe recreatieve vaarwegen.

Interegion Groep heeft nieuwe 5 opdrachten voor opstellen ruimtelijke onderbouwingen ten behoeve van bestemmingswijzigingen voor woningbouwprojecten in de Randstad.

Wij denken graag met u mee

Call to action vraag aan de klant?