Planologische advisering

Voor een vijftal locaties in de randstad worden planologische adviezen gegeven, variërend van het opstellen van een uitgebreide Wabo procedure tot het opstellen van Bestemmingsplannen.

Interegion Groep is, namens marktpartijen betrokken bij de pilot uitgebreide reikwijdte uit de 10e trance van de Crisis en Herstelwet voor de nieuwe Omgevingswet welke in 2019 in werking moet treden.

Wij denken graag met u mee

Call to action vraag aan de klant?