Visie

De Interegion Groep zet in op samenhang. Niet alleen de mens centraal maar de mens als onderdeel van het ecosysteem.

Mensen, toekomstige gebruikers van gebieden met elkaar verbinden door collectiviteit te vergroten. Streven naar een gezonde leefomgeving met ruimte voor de natuur. Een ontwikkeling die meer energie geeft dan neemt, zelfvoorzienend en duurzaam is. Waar natuur in stedenbouw, landschapsinrichting en architectuur integraal met elkaar verbonden zijn en waar circulair ontwerpen de basis vormt.

Wij voelen de verantwoordelijkheid om onze ruimtelijke ontwerpen door te kunnen geven aan toekomstige generaties.

 

Daarom bij Interegion

Interegion Groep BV, opgericht in 2004, is een kleine flexibele organisatie die snel kan schakelen. Door ons breed netwerk van specialisten die wij al een lange tijd aan ons verbonden hebben kunnen wij een compleet product verzorgen. Aangezien wij een diverse werkvelden en opdrachtgevers hebben zijnde overheden, (bouwende-) projectontwikkelaars en particulieren spreken wij de diverse talen.