Tender management

Interegion heeft een ruime trackrecord op het succesvol managen van tenders van ruimtelijke ontwikkelingen. Voor marktpartijen geven wij sturing aan het tenderteam en bewaken het proces, de planning, de kwaliteit van de output en bewaken het overzicht. Tevens verzorgen wij de periodieke terugkoppeling aan de stakeholders. Bij winnende tenders voeren wij namens inschrijvers de onderhandelingen voor de af te sluiten contracten voortkomend uit de tender.

  • Input samenstelling tenderteam en disciplines
  • Aansturen tenderteam
  • Bewaken vraagstellingen, planning, output en overzicht
  • Periodieke terugkoppeling stakeholders
  • Contractonderhandelingen

Wij denken graag met u mee

Heeft u vragen?